Visual C++ Инструкция & Основни понятия

Компютърни науки и програмиране
Д-р Дженифър Кей (с подаяния от Роуз Бояно и Дженифър Кей)

Фон

Вие ще се пише програми, и след това съставянето и изпълнението им. За да компилирате програма (мисля на компилация като превръщането на C++ код на различен език, че вашият компютър може да работи), тя трябва да бъде част от Visual C++ «проект».
Помислете за това по този начин. Една програма е много прилича на парче хартия с думите върху него, и един проект е много прилича на голяма дървена бюрото. Когато създавате нова Visual C + + на проекта, са изграждане на нова служба, която да работи. Това бюро има специална зона, където той притежава документи, че са най-важни за вас, но там също е много на място за провеждане на други книжа.

Всеки път, когато пиша нова програма, вие получавате празен лист хартия и напишете върху него. Можете също така, разбира се, да вземе една стара програма (вече сте написани на лист хартия) и го стартирате, или променят това и след това го стартирате.

Когато искате да компилирате и стартирате програмата, вие трябва да кажете на компютъра, за да се отстранят всички други книжа от специално място на бюрото, и сложи си програма в специално пространство. След това трябва да го кажа, да сложиш нова програма в специално пространство. И накрая, ви кажа, че да компилирате и стартирате това, което е в специално пространство.

Този документ, който дава кратко описание на това как да правя различни общи задачи, и има връзки в следните файлове:

1. Създаване на нов Visual C + + 6.0 проект: Мислете за това като изграждане на ново бюро. Вие трябва само да направите това веднъж за целия семестър. (При определени обстоятелства Visual C + + ще бъркотия бюрото си и ще трябва да изгради нова, ако нещата не изглежда да се работи, това може да бъде проблем. Но, това е доста често, най-вероятно се случва до 5-10 % от студентите в течение на семестъра, така че не се притеснявайте твърде много за това.)
2. НОВО! Откриване на работно място, сте създали по-рано: Ако сте построили бюро по-рано, това ви позволява да изтеглите че бюрото, отколкото изграждането на цял нов един път.
3. Създаване на нова програма в съществуващ Visual C++ Проект: Мислете за това като чисто нов лист на празен лист хартия, и да я постави на специално място в бюрото си.
4. Компилиране и ви Visual C++ 6.0 Проект: Това е последната стъпка при използването на вашите настройки. Вие се казва на компютъра, за да съставят и след това да изпълните това, което е в специално пространство на бюрото ви.
5. Премахването на програмата от вашия проект: Мислете за това като премахване на нещо от специално място на бюрото ви, че нямате нужда да използвате за сега. Това не означава, че сте изтриване всичко, което е на това парче хартия, но вие сте се отдалечава от специално място на бюрото ви.
6. Отваряне съществуваща програма ви Visual C++ 6.0 Workspace: Вие използвате това, когато ви започва писане на парче хартия по-рано, може би дори го правят в работна програма, но в някакъв момент вие го взеха изключване на специални пространство на бюрото ви. Тази техника ще ви даде възможност да поставим тази старото парче хартия, на специално място на бюрото ви.

Преди да започнете да използвате Visual C++ за първи път

Създаване на компютърни науки и програмиране Папка:

Направете папка на вашия диск H нарича CSP
Вътре в тази папка, направи друга папка, наречена lab1
(Всяка седмица, ще се направи нова папка — lab2, lab3, и т.н.)

Когато за първи път да използвате Visual C++

Следвайте указанията в Създаване Ню Visual C++ 6.0 проект милостиня, за да се направи нов проект.
Следвайте указанията в Създаване на нова програма в съществуващ Visual C++ Проект милостиня за да напишете нова програма.
Следвайте указанията в съставянето и ви Visual C++ 6.0 проект милостиня за да компилирате и стартирате програмата.

Използването на Visual C++ отново, за да напише нова програма

Ново отваряне отново на работния ви плот (необходимо само когато просто стартиране на Visual C++).
Отстранете стария си програма от проекта, както е описано в от вашия проект милостиня.
Следвайте указанията в
Създаване на нова програма в съществуващ Visual C++ Проект милостиня за да напишете нова програма.
Следвайте указанията в съставянето и ви Visual C++ 6.0 проект милостиня за да компилирате и стартирате програмата.

Използването на Visual C++, за да погледнете / стартирате програмата, вече сте писмена

Ново отваряне отново на работния ви плот (необходимо само когато стартирате Visual C++).
Отстранете стария си програма от проекта, както е описано в Премахването на програма от вашия проект милостиня.
Следвайте указанията в откриването на съществуваща програма в Visual C++ 6.0 Workspace милостиня за да отворите вашата програма
Следвайте указанията в съставянето и ви Visual C++ 6.0 проект милостиня за да компилирате и стартирате програмата.

Originally at http://elvis.rowan.edu/~kay/cpp/vc6_tutorial/index.html. Translated by All Science.

Читайте также